A tájékoztató 2013. október 1. napjától visszavonásig érvényes és hatályos.

Az oldal működéséről és felhasználási feltételeiről szóló fenti tájékoztató pdf formátumban letölthető és nyomtatható vagy tartós adathordozóra lementhető: Kutya Portál ÁSZF.
Korábbi archív tájékoztatók elérhetők itt, azzal, hogy a file neve jelöli a hatályosság időtartamát:
2013.10.01_kutya-portal_aszf

(A) Általános Felhasználási Feltételek

Látogatók részére

Tájékoztató az oldal működéséről és felhasználási feltételeiről

 1. Az üzemeltető

Ezt a weboldalt a Webregator Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti. Társaságunk Magyarországon bejegyzett, 100%-ban magyar tulajdonban álló, a magyar jog szabályai és előírásai szerint működő gazdasági társaság.

Hatályos cégadataink – amelyek a www.e-cegjegyzek.hu oldalon, illetve adószámunk érvényessége a www.nav.gov.hu oldalon is bárki által ingyenesen ellenőrizhető – a következők:

Cégnév Webregator Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév Webregator Kft.
Székhely 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 7. 2. em. 3.
Adószám 23978926-1-05
Közösségi adószám HU23978926
Nyilvántartó szerv Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám 05 09 024376
Számlavezető pénzintézet UniCredit Bank
Bankszámlaszám 10918001-00000111-19000007
Statisztikai számjel 23978926-6312-113-05
Főtevékenység (TEÁOR 08) 6312’08 Világháló-portál szolgáltatás
Képviselő Kovács István ügyvezető
Telefon 06 20 264 0574
Email info@kutya-portal.hu
Tárhelyszolgáltató Bluehost Inc.
Tárhelyszolgáltató adatai 560 Timpanogos Pkwy
Orem, UT 84097

US (toll-free): (888) 401-4678
International: +1 (801) 765-9400

2. Kapcsolat

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeink bármelyikén várja véleményüket, észrevételeiket, esetleges panaszaikat, azzal, hogy a leggyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk a közvetlen üzenetküldési lehetőség használatát. Társaságunk részletes elérhetőségeit és az üzenetküldő űrlapot a Kapcsolat menüpont alatt érheti el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megkeresésüket követően a Társaságunk az adatvédelmi előírásoknak megfelelően semmilyen esetben nem gyűjt a felhasználói, látogatói adatokból adatbázist. Személyes adatokat semmilyen körülmények között nem tárolunk és kezelünk (kizárólag amely adatok szolgáltatásaink teljesítéséhez szükségesek, és csak ebben az időtartamban).

Ezért kérjük, hogy észrevételei megküldése során pontosan szíveskedjen megjelölni megkeresése okát és esetleges előzményeit.

Fontos figyelmeztetés! Kérjük, hogy amennyiben bárki Társaságunkra hivatkozva Öntől, mint látogatótól személyes adatokat – különösen bankszámla vagy bankkártya adatokat – próbál megtudni, jelezze azt részünkre, hogy a szükséges intézkedést meg tudjuk tenni az illetékes hatóságok felé!

Tájékoztatjuk, hogy minden körülmények között törekszünk esetleges panasza gyors, eredményes és közvetlen megoldására. Ezért kérjük, hogy ilyen esetben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz elérhetőségeink bármelyikén.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a webhely látogatásával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Bármikor dönthet úgy, hogy elutasítja a cookie-kat. Ehhez meg kell változtatnia a böngésző beállításait vagy be kell fejeznie a webhely használatát. Ne feledje, hogy egyes funkciók csak a cookie-k használatával érhetők el, ezek elutasításával ezen funkciókat nem fogja tudni használni.

3. Szolgáltatásunkról fogyasztók, látogatók részére

3.1. A weboldalunk a látogatók számára ingyenes szolgáltatásként működik, azért semmilyen díjazást vagy ellenértéket a látogatókkal szemben nem számolunk fel, és nem érvényesítünk.

Fontos figyelmeztetés! Kérjük, hogy amennyiben bárki Társaságunkra hivatkozva Öntől, mint látogatótól az oldal használatáért ellenértéket próbál kérni, jelezze azt részünkre, hogy a szükséges intézkedést meg tudjuk tenni az illetékes hatóságok felé!

3.2. Szolgáltatásunk a látogatók számára lényegében egy információgyűjtemény. Így oldalunk – működési elve szerint – más weboldalakra, webáruházakba („forrás oldalakra”) irányíthat át.

Az eredeti tulajdonos, forgalmazó, szolgáltató forrás weboldalán található adatait saját oldalunkon csak annyiban használjuk fel, amennyiben az a beazonosításhoz szükséges.

3.3. Másik oldalról nézve szolgáltatásunk a tulajdonosok, forgalmazók, szolgáltatók számára is előnyös. Hiszen tevékenységünkkel korszerű online marketing eszközök igénybevételével népszerűsítjük a forrás oldalt.

3.4. Társaságunk ugyan saját gyártású vagy forgalmazású termék értékesítésével, szolgáltatás értékesítésével vagy annak megszervezésével jelenleg nem foglalkozik (ide nem értve persze az online marketing tevékenységet), mivel az a Webregator céljával ellentétes lenne, azonban rendkívül fontosnak tartjuk az adatvédelmi, fogyasztóvédelmi, e-kereskedelmi szabályok és egyéb jogszabályi előírások betartását és betartatását.

Ezért kérjük, hogy internetes vásárlás, megrendelés esetén minden esetben keressék, kérjék a termék gyártójának, forgalmazójának, szolgáltatás nyújtójának részletes tájékoztatását, amelynek közlése minden esetben a gyártó, forgalmazó, szolgáltatást nyújtó jogszabályi kötelezettsége!

(Ideértve különösen, de a teljesség igénye nélkül a távollévők közötti jogügyletekre előírt elállási jogról, szavatosság, jótállás, panasz érvényesítéséről való tájékoztatást; az eladó adatairól való részletes tájékoztatást; a szállítási feltételekről való részletes tájékoztatást; a választható fizetési módokról való részletes tájékoztatást.)

Emellett Társaságunk természetesen elvi éllel is elhatárolódik minden bűncselekményt, szabálysértést vagy más jogellenes cselekményt, szerzői vagy személyes jogok védelméhez kapcsolódó jogsértést megvalósító tevékenységről.

Társaságunknak azonban az ezek kiszűréséhez szükséges ellenőrzésre sem kapacitása, sem ráhatása a forrás oldal üzemeltetőjére e tekintetben nincs, ezért a forrás oldali tartalomért vagy annak valóságtartalmáért felelősséget vállalni nem tudunk. Kérjük, amennyiben ezen oldalakon az internetes vásárlás során esetlegesen bármilyen jogellenes tartalmat vagy tevékenységet észlel, azt tájékoztató jelleggel társaságunk részére is megküldeni szíveskedjék annak érdekében, hogy magunk is megtehessük a szükséges intézkedéseket.

Fontos figyelmeztetés! Kérjük, minden esetben keresse a termékek, szolgáltatások részletes tulajdonságainak leírását, a megrendelési, felhasználási feltételeket, tájékoztatókat a termék, szolgáltatás megrendelési oldalán, amelyre oldalunkról léphet át.

3.5. Tájékoztatjuk, hogy az oldalra érkező hozzászólásokat moderálhatjuk, amennyiben tudomásunkra jut, hogy azok jogszabályt vagy más személy jogát, jogos érdekét igazoltan sértik.

Az oldal látogatói kifejezetten saját akaratukból feliratkozhatnak a Kutya Portál hírlevelére, amellyel hozzájárulnak, hogy a Kutya Portál marketing tartalmú leveleket küldjön részükre. Ezt a feliratkozást bármikor, korlátozás nélkül megszüntetheti a látogató.

4. Vonatkozó jogszabályok

A mindenkor hatályos európai uniós és magyar jogszabályok

(B) Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek

Tartalomfeltöltők részére 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1) Az Általános Szerződési Feltételek célja

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) célja a Szolgáltató Tartalomfeltöltő partnerei (a továbbiakban: Feltöltők) Kenneleinek, Kutyákkal kapcsolatos szolgáltatásainak, intézményeinek népszerűsítése, megismertetése az oldal látogatóival a Szolgáltató folyamatosan fejlesztett, könnyen kezelhető és felhasználóbarát internetes oldalán és kapcsolódó aloldalain (a továbbiakban együtt: www.kutya-portal.hu weboldal) keresztül, elősegítve és lehetővé téve ezáltal a sikeres kapcsolatfelvételt.

A Feltöltők vonatkozásában a Látogatókra vonatkozó általános rendelkezéseken túl a jelen fejezetben foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.

2) A Szerződés alanyai

a) A Szerződés előző pontjában hivatkozott Szolgáltató a www.kutya-portal.hu weboldal és az annak technikai hátterét képező – nem nyilvános – adatbázis kizárólagos szerzői joggal rendelkező tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév Webregator Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév Webregator Kft.
Székhely 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 7. 2. em. 3.
Adószám 23978926-1-05
Közösségi adószám HU23978926
Nyilvántartó szerv Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám 05 09 024376
Számlavezető pénzintézet UniCredit Bank
Bankszámlaszám 10918001-00000111-19000007
Statisztikai számjel 23978926-6312-113-05
Főtevékenység (TEÁOR 08) 6312’08 Világháló-portál szolgáltatás
Képviselő Kovács István ügyvezető
Telefon 06 20 264 0574

b) Jelen Szerződés vonatkozásában Feltöltőnek minősül minden, a Szolgáltató rendszerébe szabályszerűen regisztrált bármely (kennel, intézmény, szolgáltató) résztvevő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy magánszemély.

c) A weboldalt látogató – mint kívül álló harmadik személy – jelen Szerződésnek nem alanya. Ezen személyekre vonatkozóan jelen Szerződés kötelező érvényű rendelkezést nem tartalmaz, részükre a weboldallal kapcsolatos felhasználási feltételeket külön szabályzat rögzíti jelen Szerződéssel összhangban.

II. FEJEZET

A Szerződés létrejötte

1) A regisztráció

Felek jogviszonya a weboldalon történt sikeres és szabályszerű regisztrációval jön létre, és elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül. Ezen időponttól illetik meg a Feleket a Szerződésből fakadó jogok, és terhelik az abban meghatározott kötelezettségek.

A regisztráció akkor tekinthető szabályszerűnek és befejezettnek, amennyiben

a) a Feltöltő a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges reá, a feltöltendő elemre, valamint az általa választott szolgáltatási típusra vonatkozó adatokat hiánytalanul kitöltötte a Szolgáltatási Szerződés részét képező elektronikus adatlapon,

b) a Feltöltő jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, megértette, és azt jóváhagyólag kifejezetten elfogadta.

Szintén szabályos regisztrációnak minősül, amennyiben e feltételek fennállta mellett a Feltöltő a Szolgáltatót bízza meg a Feltöltő által rendelkezésre bocsátott adatok szerkesztésével és/vagy rendszerbe történő feltöltésével, mint adminisztratív jellegű részcselekménnyel.

2) Az adminisztrációs felület

A Szolgáltató a Szerződés előző pontjában meghatározott regisztráció során a Feltöltő önálló adatkarbantartását célzó, rendszer részét képező belső, személyre szabott, illetéktelen harmadik személy által hozzá nem férhető webes felültetet, ún. adminisztrációs felületet (a továbbiakban: adminisztrációs felület) készít el és bocsát a Feltöltő rendelkezésére, a hozzá tartozó elérési adatokkal egyetemben. Az adminisztrációs felület kapcsán a Szolgáltató tulajdonjog – fenntartással él.

III. FEJEZET

A Szerződés tartalma, az egyes szolgáltatástípusok

A Feltöltő – választásától függően – a jelen Fejezetben meghatározott, igényeinek megfelelő (kötelezően választandó) alap- és (nem kötelező) kiegészítő szolgáltatástípusok közül jogosult választani – az alább meghatározott feltételekkel – a regisztráció során, illetve a későbbiekben a Szerződés módosítása révén.

A Feltöltő a rendszerbe történő regisztrációkor választott alapszolgáltatást a Szerződés fennállása során az adminisztrációs felületen egyoldalúan, más alapszolgáltatás típusra való áttéréssel módosíthatja bármikor. Új kiegészítő szolgáltatás választására, meglévő kiegészítő szolgáltatás – határozott időtartam esetén az időszak végére szóló – megszüntetésére bármikor jogosult.

A Szolgáltató ezen rendelkezésektől egyedi megállapodás alapján, vagy aktuális kedvezmények biztosításával a Feltöltő javára eltérhet. Az eltérés lehetőségéről a Feltöltőt a rendszerben való feltüntetéssel vagy elektronikus úton írásban értesíti.

A) Ingyenes regisztráció (az első évben garantált alapszolgáltatás)

1) A szolgáltatás tartalma

A Szolgáltató weboldalán és rendszerében ingyenes regisztrációt és (alap)megjelenést biztosít a Feltöltő részére a Feltöltő által meghatározott jogszerű tartalommal, valamint továbbítja a Feltöltő részére a rendszerbe érkezett üzeneteket. A garantáltan ingyenes szolgáltatás határozott időtartamra jön létre. A határozott idő tartama egy év, amely a regisztráció napjától számított soron következő naptári év azonos naptári napján telik le.

2) A szolgáltatás díja

A Szolgáltató a regisztrációért és a rendszeren keresztül érkezett megkeresések után semmilyen díjat nem számít fel a Feltöltőnek.

B) Díjköteles alapcsomagok (a regisztrációt követő évtől választható)

1) A szolgáltatás tartalma

A Szolgáltató a fenti határozott, egy éves időtartam lejártát megelőzően írásbeli értesítést küld a Feltöltő részére a követező időszakban elérhető csomagajánlatairól. A Szolgáltató mindenkori csomagajánlatait a rendszer aktuális funkcióinak, fejlettségi szintjének megfelelően alakítja ki, és ott határozza meg tételesen a tartalmát.

2) A szolgáltatás díja

a) A Feltöltő a szolgáltatás ellenértékeként az általa választott csomagajánlatban meghatározott mértékű díjat fizet a Szolgáltató részére a feltöltött elem kategóriájától függően a Szolgáltató aktuális díjszabása alapján.

b) A szolgáltatás díja a Szerződés létrejöttét, illetve a szolgáltatástípus választását követően számla ellenében esedékes.

c) A díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelyről számlát állít ki a Feltöltő részére. A számla – a Szolgáltató döntésétől függően – összevonható a további szolgáltatások esedékes díjáról kiállított számlával a tételek részletezése mellett.

C) További, kiegészítő szolgáltatások: banner-, kiemelt hirdetés-, hírlevél- és egyéb reklámszolgáltatás

1) A szolgáltatás tartalma

a) A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásként – a választott alapszolgáltatáson felül – kiemelt megjelenési lehetőséget biztosít a Feltöltő részére a rendszerében

– a Szolgáltató aktuális ajánlatában meghatározott területen elhelyezett – Feltöltő által választott – hirdetési felületén elhelyezett banner vagy kiemelt megjelenés által;

– és/vagy a Szolgáltató aktuális ajánlatában meghatározott feltételekkel történő hírlevél küldése révén a regisztrált, hirdetést fogadó Látogatók részére.

A Szolgáltató lehetőség szerint egyéb kiemelt úton is tájékoztatja a Látogatókat a kiemelt hirdetésről, ideértve különösen a Feltöltő akcióiról való egyéb tájékoztatást.

2) A szolgáltatás díja

a) A Feltöltő a szolgáltatás ellenértékeként időszakonként fix összegű díjat vagy átalánydíjat fizet a Szolgáltató részére a banner elhelyezésétől, a hírlevél terjedelmétől és egyéb jellemző paramétereitől függően a Szolgáltató aktuális díjszabása alapján.

b) A szolgáltatás díja a szolgáltatástípus választását követően számla ellenében időszakonként egy összegben előre esedékes.

c) A szolgáltatás eltérő rendelkezés hiányában nem foglalja magában a banner, hírlevél vagy egyéb reklámszolgáltatás elkészítését és rendelkezésre bocsátását.

d) A díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelyről számlát állít ki a Feltöltő részére. A számla – a Szolgáltató döntésétől függően – összevonható a további szolgáltatások esedékes díjáról kiállított számlával a tételek részletezése mellett.

e) A Szolgáltató jogosult a számla kiállítása során a kiegészítő szolgáltatások esedékes díját az esedékes egyéb szolgáltatásokkal összevont számlán – a tételek részletezése mellett – kibocsátani.

IV. FEJEZET

A Felek további jogai és kötelezettségei

1) A Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei

a) A Szolgáltató köteles a rendszeren keresztül érkező üzeneteket továbbítani.

b) A Szolgáltató jogosult a Feltöltőáltal rendelkezésére bocsátott idegen nyelvű anyagokat, illetve – külön díjazás ellenében – a kívánt idegen nyelvre lefordított magyar nyelvű anyagokat megjelenítheti.

c) A Szolgáltató – a hatályos fogyasztóvédelmi szabályokat betartva – jogosult és köteles tájékoztatni a Látogatókat az esetleges Feltöltővel szembeni igényérvényesítés módjáról.

Jogosult továbbá a Feltöltő szolgáltatásainak igénybevételét követően vagy annak hiánya miatt a Látogató – a rendszer részét képező, az objektív értékelést elősegítő értékelési rendszeren keresztül – véleményét közzétenni.

d) A Szolgáltató jogosult a Feltöltőáltal megadott e-mail-címre szolgáltatásairól, akcióiról hírlevél formájában reklámanyagot küldeni.

e) A Szolgáltató köteles rendszerével éves 99%-os mértékben a díjat fizető Feltöltőkés Látogatók rendelkezésére állni, ezen túlmenően jogosult az adott Feltöltő oldalának megjelenítését – technikai karbantartási okból – ideiglenesen felfüggeszteni. A rendelkezésre állás mértékében nem számít be a bármely okból szankciós jelleggel történt szolgáltatás felfüggesztés.

f) A Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megsértése esetén az esedékességet követő 30 napos póthatáridő eredménytelen leteltét követően az adott Feltöltő megjelenítését szankciós jelleggel automatikusan jogosult felfüggeszteni, amelynek tényét a Feltöltő oldalán feltüntetheti.

g) A Szolgáltató jogosult az oldalon bármely formában feltüntetett jogellenes vagy igazoltan szerződésszegő tartalmat („tiltott tartalom”) a Feltöltő póthatáridőt és indoklást tartalmazó eredménytelen felszólítását követően – annak tudomásra jutásától számítva – haladéktalanul kártalanítás nélkül törölni. Nyilvánvalóan súlyos jogellenes tartalomfeltöltés esetén (különösen amennyiben az bűncselekményt valósít meg) a Szolgáltató észlelést követően haladéktalanul jogosult a törlést elvégezni a Feltöltő egyidejű értesítése mellett.

A Szolgáltató jogosult a Feltöltő megbízása alapján és jóváhagyása mellett feltöltött tartalmakat az egységes arculat megőrzése érdekében, vagy az online marketing szakmai szabályai szerint módosítani, szerkeszteni.

h) A Szolgáltató köteles a Feltöltők megjelenését – ide nem érve a kiemelt hirdetéssel rendelkező Feltöltőket – egyenlő módon biztosítani.

i) A Szolgáltató döntése alapján – amennyiben annak technikai feltételei fennállnak – jogosult elektronikus számla kibocsátására.

2) A Feltöltő egyéb jogai és kötelezettségei

a) A Feltöltőköteles a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen az adatokat a valóságnak megfelelő módon feltüntetni, ideértve az adatok hatályosítását is.

Tekintve, hogy mindkét fél vonatkozásában üzletpolitikai szempontból kiemelt jelentőséggel bír, a Feltöltő különösen köteles az oldalon feltüntetett árat és az adatokat pontosan rögzíteni.

b) A Feltöltő érdekkörében felmerült technikai nehézségei miatt – így különösen az Internet-kapcsolat tartós vagy időszakos hiányáért -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséért a Szolgáltatót nem tartozik felelősséggel. Az ezekből fakadó esetleges károk a Feltöltőt terhelik.

c) Amennyiben a Feltöltő saját weboldallal rendelkezik, a Feltöltő a hivatkozás szakmai szabályoknak való megfeleltetése érdekében engedélyezi és lehetővé teszi azon a Szolgáltató által szerkesztett link és kísérőszöveg kihelyezését.

d) A Feltöltő maximum összesen 12 fénykép feltöltésére jogosult ingyenesen. Ezt meghaladó feltöltés esetén értesítést követően – eltérő megállapodás hiányában – a Szolgáltató a ki nem jelölt többlet fényképeket automatikusan jogosult törölni.

3) Adat- és titokvédelem 

a) A Felek üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem minősül az oldalon feltüntetett, vagy egyéb nyilvános hirdetési- vagy marketing-célú adatnak.

Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik személyekre is.

b) A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Feltöltő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

c) A Feltöltő adatfeltöltése során köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

d) A Szolgáltató a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és mértékben jogosult a Feltöltő és a Látogató által rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére.

V. FEJEZET

A Felek felelőssége, szavatosság

1) A Szolgáltató eredményfelelősséggel a Feltöltő felé nem tartozik.

A Szolgáltató nem felel a Feltöltő aloldalának keresőben történő megjelenéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben az a Feltöltő által hiányosan kitöltött adatok következménye.

2) A Szolgáltató nem felel a Feltöltő által a Látogatónak vagy más harmadik személynek okozott károkért.

3) A Szolgáltató nem felel a Látogató vagy más harmadik személy Feltöltővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a Feltöltő aloldalán  szereplő adatok helyességéért, továbbá a feltöltött adatok valóságtartalmáért. A Feltöltő és aloldala adatai vonatkozásában időközben bekövetkezett, de az adminisztrációs felületen be nem jegyzett változásokért és módosításokért kizárólag a Feltöltőt terheli a felelősség.

4) A Szolgáltató tájékoztatja a Feltöltőt, hogy esetleges jelen jogviszonnyal kapcsolatos kifogásait személyesen a Szolgáltató Szerződésben feltüntetett székhelyén, vagy elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a Feltöltőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

VI. FEJEZET

A szerződés módosítása, megszűnése

1) A Szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mailben, illetve szabályszerű visszaigazolás és a Szerződés III. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az adminisztrációs felületen) is sor kerülhet a Felek akarategyezése esetén.

Az adataiban bekövetkezett változásokat a Feltöltő maga is jogosult és köteles adminisztrációs felületén átvezetni.

2) A Szolgáltató tájékoztatja a Feltöltőt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben a Feltöltő az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, úgy azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot.

3) A Szerződés megszűnik

a) a Felek közös megegyezésével,

b) rendes felmondással,

c) rendkívüli felmondással,

d) továbbá – az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel – elállással.

Az egyes szolgáltatástípusok megszűnése vagy megszüntetése nem eredményezi a Felek között fennálló keretszerződés automatikus megszűnését, arra kizárólag a jelen Fejezetben meghatározott módon és esetekben, a regisztráció végleges törlésével kerül sor.

4) A Felek akarategyezés esetén bármikor jogosultak a Szerződést – írásban – közös megegyezéssel megszüntetni. Ezen megállapodás rendelkezhet az elszámolási kérdésekről.

5) A Felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 8 napos felmondási idővel a szerződést – elektronikus úton is – felmondhatják.

6) A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés – másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított – azonnali hatállyal történő felmondását.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Feltöltő részéről különösen

– amennyiben a díjfizetési kötelezettség megsértése esetén az esedékességet követő 30 napos póthatáridő elteltével a Feltöltő tartozását nem, vagy csak részben egyenlíti ki,

– valamint a Feltöltő további szándékos rosszhiszemű magatartása.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről különösen

– amennyiben a Szolgáltató neki felróhatóan a Feltöltő aloldalát jogellenes, vagy szerződésszegő módon – póthatáridő tűzésével – írásbeli felszólításra sem, vagy nem az általa vállalt feltételekkel jeleníti meg,

– valamint a Szolgáltató további szándékos rosszhiszemű magatartása esetén.

7) Amennyiben a Feltöltő a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a Feltöltőt, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és a további elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó jogszabályok értelmében a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Feltöltő beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Feltöltő ezen jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Keretszerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez esetben nem terheli.

A Szolgáltató tájékoztatja egyben a Feltöltőt, hogy a Látogatót – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – viszonyukban hasonló jogosultság illetheti meg.

8) A Felek a Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak. A Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből a Feltöltő szerkesztői felületét (regisztráció törlése), illetve a rendszer bárki számára hozzáférhető részéről a Feltöltőre vonatkozó valamennyi ingyenes megjelenés kereteit meghaladó adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai célú adatok kivételével.

VII. FEJEZET

Vegyes és záró rendelkezések

1) A szabályosan kitöltött Szerződés a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével foganatosított szabályszerű regisztrációval (II. Fejezet 1) pont) – külön visszaigazolás vagy papír alapon történő megerősítés nélkül – azonnal hatályba lép, amely alapján szolgáltatási tevékenységét a Szolgáltató haladéktalanul – illetve akadályoztatása esetén 1 munkanapon belül – az egyedi, Szerződés II. Fejezet 2) pontjában meghatározott egyedi adminisztrációs felület rendelkezésre bocsátásával megkezdi.

2) A Szerződés – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre, azzal, hogy a Szolgáltató tájékoztatja a Feltöltőt, hogy annak legrövidebb időtartama 1 munkanap.

3) A Felek törekednek a közöttük esetlegesen felmerült jogviták békés, tárgyalásos úton történő rendezésére. Ennek sikertelensége esetére kikötik – hatáskörtől függően – a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

4) A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a Szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek és hatályosak.