A MEOE Szövetsége állatvédelmi tevékenységét tovább bővítve 2017. Június 01.-től kezdődően Ivartalanítási Támogatási Programot hirdet.

Az Ivartalanítás fontossága

Az állatvédelem egyik sarokpontja – azonban anyagi erőforrásokkal mind a mai napig nem támogatott területe – az ivartalanítás, mely tulajdonképpen az egyik leghatékonyabb módja az ivarszervi megbetegedések elkerülésének.

A támogatási program célja

A MEOESZ Támogatási Programjának célja a hazai FCI törzskönyvbe bevezetett vagy honosított fajtatiszta szuka egyedek tulajdonosának és/vagy tenyésztőjének a kutya ivartalanítása során felmerült költségeinek mérséklése, ezzel indokolt esetben az ivartalanítási kedv előmozdítása.

Az ivartalanítás viszonylag magas egyszeri kiadással járó beavatkozás, melynek elvégzése pl. a hobby célra eladott/megvásárolt fajtatiszta ebeknél mindenképpen indokolt lenne. A MEOESZ által indított Program e beavatkozás költségeinek támogatására szolgál.

Ki és hogyan kérheti a támogatást

A támogatást minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező személy igényelheti, aki az alábbi feltételek teljesültét az ott jelzett dokumentumokkal igazolni tudja. A támogatáshoz szövetségi kártya vagy szövetségi tagszervezeti tagság nem szükséges. A támogatási programban kennel névvel rendelkező személyek is részt vehetnek, de részben eltérő támogatási struktúrában. Részükre nem pénzbeli támogatás kerül folyósításra, hanem az alábbiak szerinti összegekkel egyező mértékig díjkedvezményt kapnak az általuk a MEOE Szövetségtől igényelt törzskönyvezési szolgáltatások igénybevétele esetén.

A támogatást az a személy igényelheti, aki a MEOE Szövetség FCI törzskönyvébe bejegyzett vagy honosított szuka ivarú kutyájának ivartalanítását elvégeztette, és e tényt az állatorvos nyilatkozatával és számlája másodlatával igazolja.

Nem lehet támogatást kérni külföldön kiállított és a MEOESZ által nem honosított FCI törzskönyvvel rendelkező, vagy törzskönyvvel nem rendelkező, vagy nem FCI törzskönyves szuka vonatkozásában. A korábbi etsz-ek által jogszerűen ellenjegyzett származási lapok alapja a MEOESZ törzskönyvébe bevezetett adat, a támogatás ezekkel is igényelhető. A szuka korát a MEOESZ nem köti ki feltételként.

A támogatás mértéke és folyósítása

A MEOE Szövetség Támogatási programja az ivartalanítás költségének az azt végző állatorvos által kiállított számlával igazolt költségének 50%-át, de

  • kistestű szukák esetében maximum 10.000.- Ft
  • közepes testű szukák esetében maximum 15.000.- Ft
  • nagytestű szukák esetében maximum 20.000.- Ft

összeget biztosít támogatásként.

A támogatási összeget a MEOE Szövetség a támogatási kérelem alapján, annak és mellékleteinek ellenőrzése, a Program kiírásának való megfelelősége megállapítása után a kérelmező által e célból megadott hazai bankszámlára átutalja, kennel névvel rendelkező személy esetén pedig részére szolgáltatási díjkedvezményként érvényesíti. Az utalások havi rendszerességgel történnek.

A Támogatási Program szerinti kérelem előterjesztése

A kérelmet az alábbi címre kell postán vagy személyesen eljuttatni:
MEOE Szövetség
Budapest
Hofherr Albert út 42.
1194

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

  1. Ivartalanítás Támogatási Program kérelem kitöltve, aláírva, eredetiben és 1 példányban.
  2. Származási igazolás másolata.
  3. Állatorvos nyilatkozata eredetiben.
  4. A Kérelmező nevére szóló, az ivartalanításról kiállított állatorvosi számla másodlata eredetiben.

A kitöltendő dokumentumokat le tudod tölteni, ha rákattintasz a címükre:

Ivartalanítást végző állatorvos nyilatkozata >>

Ivartalanítási kérelem – magánszemély részére >>

Ivartalanítási kérelem – tenyésztők részére >>

Hiányosan kitöltött kérelem vagy az egyéb mellékletek bármelyikének hiánya a támogatási kérelem nem teljesítését vonja maga után, hiánypótlási eljárás nem kerül lefolytatásra. Ezért kérik fokozottan ügyelni a pontos kitöltésre, a kért eredeti dokumentumok hiánytalan csatolására!

Egyéb feltételek

A Támogatási Program 2017. június 01. napjától folyamatosan él és a MEOESZ határozatával a 2018-as évre is érvényben marad. A MEOE Szövetség Elnöksége a Program tapasztalatait folyamatosan értékelni fogja, és annak alapján dönt a jövőben annak továbbviteléről.

Annak a szukának a törzskönyvi lapján, melynek vonatkozásában a támogatást kérik, külön kérelem hiányában is feltüntetésre kerül az „ivartalanított egyed” tény, így erre a szukára az ivartalanítás dátuma utáni születésű alom a jövőben természetesen már nem törzskönyvezhető.

A fenti feltételeknek mindenben megfelelő kérelem és mellékletek esetén a támogatási összeget illetve díjkedvezményt a kérelmező további mérlegelés nélkül megkapja. A MEOE Szövetség azonban fenntartja a jogot, hogy amennyiben a benyújtott dokumentumok vagy a kérelem egyéb körülményei alapján a Támogatás céljával vagy feltételeivel való visszaélés gyanúja merül fel, úgy a támogatás teljesítését megtagadja.Kérjük, minden felelős állattartó ossza meg, hogy minél több kutyatulajdonos értesülhessen a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége által indított Ivartalanítás Támogatási Programról! Köszönjük szépen!.